ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Σπάρτη)

Εξάμηνο

Χειμερινό (έναρξη 28/9/2020). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες εκπαίδευσης στην πόλη της Σπάρτης.

Διάρκεια μαθημάτων

12 εβδομάδες

Σύνολο ωρών

36

Εκπαιδευτές

Κωνσταντίνος Τσορώνης, Αντώνης Παρασκευόπουλος, Γιώργος Κόκκινος
Ενδιαφέρομαι

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • Σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την παραγωγή και την τυποποίηση του ελαιολάδου.
 • Σε ερασιτέχνες παραγωγούς.
 • Σε τεχνολόγους τροφίμων.
 • Σε γεωπόνους.

Σύντομη περιγραφή

Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στις καλλιεργητικές τεχνικές της ελιάς και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, καθώς και στις ορθές πρακτικές επεξεργασίας και τυποποίησης του ελαιολάδου με σκοπό την παραγωγή εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων υψηλής ποιότητας. Συγκεκριμένα, αναλύονται θέματα όπως: ορθές γεωργικές πρακτικές, τεχνικές κλαδέματος, άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, βέλτιστο στάδιο συγκομιδής ελαιοκάρπου και σωστοί τρόποι μεταφοράς του, μέθοδοι, διαδικασίες παραγωγής και ορθές πρακτικές στο ελαιοτριβείο, ελληνικές ελαιοποιήσιμες ποικιλίες ελιών, κατηγορίες ελαιολάδου, γευσιγνωσία και χημικές αναλύσεις ελαιολάδου, νομοθεσία που διέπει τη συσκευασία και επισήμανση ελαιολάδων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις ορθές γεωργικές πρακτικές για την ποιοτική πρωτογενή παραγωγή.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές κλαδέματος και την επίδρασή τους στην ποιότητα και το κόστος παραγωγής.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τους τρόπους εφαρμογής της άρδευσης και τον χρόνο εφαρμογής εντός της καλλιεργητικής περιόδου.
 • Να γνωρίζουν τη σκοπιμότητα εφαρμογής προγραμμάτων λίπανσης με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και την αναγκαιότητα βελτίωσης της δομής του εδάφους.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με την αναγνώριση των βασικών εχθρών της ελιάς, τον αναμενόμενο χρόνο πραγματοποίησης προσβολών και της αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές και τα μέσα συγκομιδής, τα στάδια συγκομιδής, την επίδρασή τους στην ποιότητα του τελικού προϊόντος και την εκτίμηση της συμμετοχής τους στο κόστος παραγωγής.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.
 • Να πραγματοποιούν οργανοληπτικό έλεγχο στο ελαιόλαδο.
 • Να γνωρίζουν τη νομοθεσία για τις ποιοτικές κατηγορίες και τις χημικές αναλύσεις του ελαιολάδου.
 • Να γνωρίζουν τη νομοθεσία για τη συσκευασία του ελαιολάδου.
 • Να αναγνωρίζουν τις νέες τάσεις της αγοράς.

Πρόγραμμα - Περιεχόμενο μαθημάτων

 • Μάθημα 1ο: Ορθές Γεωργικές Πρακτικές.
 • Μάθημα 2ο: Κλάδεμα και Συγκομιδή.
 • Μάθημα 3ο: Θρέψη, Άρδευση.
 • Μάθημα 4ο: Φυτοπροστασία.
 • Μάθημα 5ο: Επίσκεψη στον Ελαιώνα του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. - Ελληνικές ελαιοποιήσιμες ποικιλίες: Φυσικά χαρακτηριστικά τους.
 • Μάθημα 6ο: Βέλτιστο στάδιο συγκομιδής. - Ορθές πρακτικές μεταφοράς και αποθήκευσης ελαιοκάρπου.
 • Μάθημα 7ο:  Λάδι και ελαιοτριβείο: Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής. - Μηχανολογικός εξοπλισμός και ορθές πρακτικές.
 • Μάθημα 8ο: Χημικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου. - Κατηγορίες ελαιολάδου.
 • Μάθημα 9ο: Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο.
 • Μάθημα 10ο: Οργανοληπτικός έλεγχος ελαιολάδου.
 • Μάθημα 11ο: Γευσιγνωσία ελαιολάδου.
 • Μάθημα 12ο: Τυποποίηση, συσκευασία και επισήμανση ελαιολάδων. – Νομοθεσία.