ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο

Εαρινό (έναρξη 18/2/2019). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, στην Καλαμάτα.

Διάρκεια μαθημάτων

10 εβδομάδες

Σύνολο ωρών

30

Εκπαιδευτές

Παναγιώτης Κάτσαρης και καλεσμένος ομιλητής από εταιρεία φαρμακευτικών προϊόντων.
Ενδιαφέρομαι

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • Ερασιτέχνες καλλιεργητές
 • Τεχνολόγους τροφίμων
 • Γεωπόνους
 • Νέους επιχειρηματίες
 • Σε όλους αυτούς που προτίθενται να καλλιεργήσουν τη γη

Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την προέλευση, τη γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Εφαρμόζει μεθόδους συλλογής, πολλαπλασιασμού, καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να διαθέτουν γνώσεις για τα αυτοφυή & καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά στην Ελλάδα.
 • Να ασχοληθούν με τον πολλαπλασιασμό των αρωματικών φυτών.
 • Να επιλέγουν φυτά και να δημιουργούν σπορείο.
 • Να σχεδιάζουν την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας αρωματικών φυτών.
 • Να χρησιμοποιούν ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.
 • Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να συντηρούν τα φυτικά μέρη.

Πρόγραμμα - Περιεχόμενο μαθημάτων

 • Μάθημα 1ο: Αυτοφυή & καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά: Ταξινόμηση κα γεωγραφική κατανομή στην Ελλάδα.
 • Μάθημα 2ο: Χρήσεις αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών & δραστικών συστατικών τους. - Σημερινή κατάσταση. - Προοπτικές.
 • Μάθημα 3ο: Βοτανική & αγρονομικά χαρακτηριστικά αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών. - Βοτανική & μορφολογία αρωματικών φυτών.
 • Μάθημα 4ο: Μέρη αρωματικών φυτών. - Δραστικά συστατικά.
 • Μάθημα 5ο: Σημαντικότερα αρωματικά φυτά: Χαρακτηριστικά. - Τρόπος καλλιέργειας.
 • Μάθημα 6ο: Επιλογή φυτών. - Δημιουργία σπορείου.
 • Μάθημα 7ο: Σχεδιασμός και εγκατάσταση καλλιέργειας αρωματικών φυτών. - Προετοιμασία εδάφους. - Συστήματα άρδευσης.
 • Μάθημα 8ο: Καλλιεργητικές πρακτικές: Λίπανση, άρδευση, αντιμετώπιση ζιζανίων & φυτοπροστασία.
 • Μάθημα 9ο: Πολλαπλασιασμός αρωματικών φυτών. - Πολλαπλασιαστικό υλικό. - Μοσχεύματα. - Μεταφύτευση. - Σπορόφυτα. - Συλλογή σπόρων. - Διατήρηση & βελτίωση αρωματικών φυτών.
 • Μάθημα 10ο: Συγκομιδή. - Επεξεργασία. - Συντήρηση.