ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εξάμηνο

Χειμερινό (έναρξη 28/9/2020). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του PHAOS και εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM.

Διάρκεια μαθημάτων

5 Εβδομάδες

Σύνολο ωρών

15

Εκπαιδευτές

Hλίας Καλαφακάκος, Νίκος Τσότσολας, Γιάννης Κάτσης
Ενδιαφέρομαι

Σύντομη περιγραφή

  • Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για την εξ’ αποστάσεως υποστήριξη των παραγωγών (pc & mobile).
  • Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και των συστατικών του στοιχείων. Σενάρια εγκατάστασης εξοπλισμού και χρήσης εφαρμογής με δικαιώματα διαχειριστή.
  • Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας προσομείωσης κάλυψης κεραίας με χρήση του προγράμματος CloudRF. Πρακτική άσκηση.
  • Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών εγκατάστασης και ρύθμισης gateway. Πρακτική άσκηση.
  • Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών ελέγχου ορθής λειτουργίας εξοπλισμού και επιδιόρθωσης βλαβών. Πρακτική άσκηση.

Πρόγραμμα - Περιεχόμενο μαθημάτων

  • Μάθημα 1ο: Τηλεδιάσκεψη & τηλεσυνεργασία.
  • Μάθημα 2ο: Εξοικείωση με τον εξοπλισμό και την εφαρμογή.
  • Μάθημα 3ο: Διαδικασία προσομείωσης κάλυψης gateway.
  • Μάθημα 4ο: Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης gateway.
  • Μάθημα 5ο: Έλεγχος ορθής λειτουργίας και επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισμού.