ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

Εξάμηνο

Χειμερινό (έναρξη 8/10/2018). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, στην Καλαμάτα.

Διάρκεια μαθημάτων

12 εβδομάδες

Σύνολο ωρών

36

Εκπαιδευτές

Κωνσταντίνος Τσορώνης, Αντώνης Παρασκευόπουλος, Βελούδω Βελισσάρη
Ενδιαφέρομαι

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • Σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την παραγωγή, την επεξεργασία και την τυποποίηση της επιτραπέζιας ελιάς.
 • Σε ερασιτέχνες παραγωγούς.
 • Σε τεχνολόγους τροφίμων.
 • Σε γεωπόνους.

Σύντομη περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά στην παραγωγή, την επεξεργασία και την τυποποίηση της επιτραπέζιας ελιάς. Το πρόγραμμα στοχεύει να εφοδιάσει αρχικά τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στις καλλιεργητικές τεχνικές της ελιάς και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, ενώ στη συνέχεια θα παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στην επεξεργασία και την τυποποίηση επιτραπέζιων ελιών, καθώς και τα θετικά χαρακτηριστικά και τα ελαττώματά τους. Συγκεκριμένα, αναλύονται θέματα όπως: ορθές γεωργικές πρακτικές, τεχνικές κλαδέματος, άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, βέλτιστο στάδιο συγκομιδής ελαιοκάρπου και σωστοί τρόποι μεταφοράς του, τρόποι επεξεργασίας και συντήρησης επιτραπέζιων ελιών, συσκευασία και επισήμανση επιτραπέζιων ελιών, ποικιλίες επιτραπέζιων ελιών και γευσιγνωσία επιτραπέζιων ελιών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις ορθές γεωργικές πρακτικές για την ποιοτική πρωτογενή παραγωγή.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές κλαδέματος και την επίδρασή τους στην ποιότητα και το κόστος παραγωγής.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τους τρόπους εφαρμογής της άρδευσης και τον χρόνο εφαρμογής εντός της καλλιεργητικής περιόδου.
 • Να γνωρίζουν τη σκοπιμότητα εφαρμογής προγραμμάτων λίπανσης με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και την αναγκαιότητα βελτίωσης της δομής του εδάφους.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με την αναγνώριση των βασικών εχθρών της ελιάς, τον αναμενόμενο χρόνο πραγματοποίησης προσβολών και της αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνικές και τα μέσα συγκομιδής, τα στάδια συγκομιδής, την επίδρασή τους στην ποιότητα του τελικού προϊόντος και την εκτίμηση της συμμετοχής τους στο κόστος παραγωγής.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τον μηχανολογικό εξοπλισμό επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς.
 • Να γνωρίζουν τους διαφορετικούς εμπορικούς τύπους επιτραπέζιων ελιών.
 • Να πραγματοποιούν οργανοληπτικό έλεγχο σε επιτραπέζιες ελιές.
 • Να γνωρίζουν τη νομοθεσία για τη συσκευασία επιτραπέζιων ελιών.
 • Να αναγνωρίζουν τις νέες τάσεις της αγοράς.

Πρόγραμμα - Περιεχόμενο μαθημάτων

 • Εβδομάδα 1η: Ορθές Γεωργικές Πρακτικές.
 • Εβδομάδα 2η: Κλάδεμα και συγκομιδή.
 • Εβδομάδα 3η: Θρέψη, Άρδευση.
 • Εβδομάδα 4η: Φυτοπροστασία.
 • Εβδομάδα 5η: Επίσκεψη στον Ελαιώνα του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.
 • Εβδομάδα 6η: Ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς: Φυσικά χαρακτηριστικά τους.
 • Εβδομάδα 7η: Ζύμωση ελιάς. - Παστερίωση και άλλες μέθοδοι συντήρησης.
 • Εβδομάδα 8η: Μηχανολογικός εξοπλισμός παρασκευής επιτραπέζιας ελιάς. - Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιας ελιάς.
 • Εβδομάδα 9η: Τυποποίηση. - Συσκευασία/Υλικά Συσκευασίας. - Επισήμανση συσκευασμένων ελιών.
 • Εβδομάδα 10η: Παρουσίαση σχετικά με θέματα που αφορούν αποκλειστικά την Επιτραπέζια Ελιά.
 • Εβδομάδα 11η: Θετικά χαρακτηριστικά και ελαττώματα επιτραπέζιων ελιών. – Νομοθεσία. - Ιχνηλασιμότητα.
 • Εβδομάδα 12η: Οργανοληπτικός έλεγχος στην ελιά και γευσιγνωσία.