ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Εξάμηνο

Χειμερινό (έναρξη 8/10/2018). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, στην Καλαμάτα.

Διάρκεια μαθημάτων

10 εβδομάδες

Σύνολο ωρών

30

Εκπαιδευτές

Πελαγία Κάτσου
Ενδιαφέρομαι

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • Ερασιτέχνες καλλιεργητές
 • Τεχνολόγους τροφίμων
 • Γεωπόνους
 • Νέους επιχειρηματίες
 • Σε όλους αυτούς που προτίθενται να καλλιεργήσουν τη γη

Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την προέλευση, τη γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Εφαρμόζει μεθόδους συλλογής, πολλαπλασιασμού, καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να διαθέτουν γνώσεις για τα αυτοφυή & καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά στην Ελλάδα.
 • Να ασχοληθούν με τον πολλαπλασιασμό των αρωματικών φυτών.
 • Να επιλέγουν φυτά και να δημιουργούν σπορείο.
 • Να σχεδιάζουν την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας αρωματικών φυτών.
 • Να χρησιμοποιούν ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.
 • Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να συντηρούν τα φυτικά μέρη.

Πρόγραμμα - Περιεχόμενο μαθημάτων

 • Εβδομάδα 1η: Αρωματικά φυτά και χρήσεις.
 • Εβδομάδα 2η: Παρασκευή ελαιοσαπώνων με θερμή μέθοδο και παρασκευή σαπουνιών γλυκερίνης.
 • Εβδομάδα 3η: Παρασκευή σαπώνων με ψυχρή μέθοδο
 • Εβδομάδα 4η: Επίσκεψη σε αποξηραντήριο.
 • Εβδομάδα 5η: Παρασκευή σαπώνων με ψυχρή μέθοδο με χρήση αρωματικών φυτών.
 • Εβδομάδα 6η: Παρασκευή λαδιών και βαμμάτων.
 • Εβδομάδα 7η: Παρασκευή κρεμών, κεραλοιφών και φαρμακείο της φύσης.
 • Εβδομάδα 8η: Επίσκεψη σε αποστακτήριο.
 • Εβδομάδα 9η: Κοστολόγηση παραγωγής.
 • Εβδομάδα 10η: Υγιεινή και ασφάλεια.