ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξάμηνο

Χειμερινό (έναρξη 21/10/2019). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του Πολυχώρου Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού “House by Phaos’’.

Διάρκεια μαθημάτων

10 εβδομάδες

Σύνολο ωρών

30

Εκπαιδευτές

Ανδρέας Ζαγάκος, Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, Αθηνά Μπαλτά
Ενδιαφέρομαι

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • Σε νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του αγροτουρισμού.
 • Σε εν δυνάμει αγρότες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες προσφέροντας αγροτουριστικές υπηρεσίες.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για τον εναλλακτικό τουρισμό.

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι έννοιες του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του αγροτουρισμού και να αναλυθούν τα βήματα για την ίδρυση, τη λειτουργία, την οργάνωση και την επιχειρηματική σχεδίαση αγροτουριστικών επιχειρήσεων στο χώρο της υπαίθρου. Το σεμινάριο επίσης στοχεύει στην περιγραφή ζητημάτων φιλοξενίας και εστίασης αλλά και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και πολιτισμού που μια αγροτουριστική μονάδα μπορεί να προσφέρει. Στόχος του σεμιναρίου, τέλος, είναι ο σχεδιασμός στρατηγικών προβολής και προώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων αγροτουριστικών μονάδων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την έννοια του αγροτουρισμού και να διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού.
 • Να οργανώσουν μια αγροτουριστική επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια ίδρυσης μιας αγροτουριστικής μονάδας.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τον τρόπο κατάστρωσης επιχειρηματικών σχεδίων και πλάνων.
 • Να εφαρμόσουν σε μία αγροτουριστική επιχείρηση γνώσεις σχετικές με ζητήματα φιλοξενίας και εστίασης στον τομέα του αγροτουρισμού.
 • Να γνωρίζουν τη σημασία του μάρκετινγκ για τις υπηρεσίες & τα προϊόντα που προσφέρουν και να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και εύρεση καναλιών προβολής της αγροτουριστικής τους επιχείρησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πρόγραμμα - Περιεχόμενο μαθημάτων

 • Μάθημα 1ο: Τουρισμός και αγροτουρισμός.
 • Μάθημα 2ο: Οργάνωση αγροτουριστικών επιχειρήσεων.
 • Μάθημα 3ο: Φιλοξενία και διαμονή.
 • Μάθημα 4ο: Εστίαση και γαστρονομία.
 • Μάθημα 5ο: Εκπαιδευτική επίσκεψη.
 • Μάθημα 6ο: Ομαδική εργασία: Επίσκεψη στο χωριό, καταγραφή πόρων και δυνατοτήτων αγροτουριστικής ανάπτυξης.
 • Μάθημα 7ο: Εκπαίδευση, υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτισμός.
 • Μάθημα 8ο: Ομαδική εργασία: Επίσκεψη στο χωριό και παρουσίαση των προτάσεων κάθε ομάδας.
 • Μάθημα 9ο: Μάρκετινγκ αγροτουριστικών επιχειρήσεων: Ψυχολογία και συμπεριφορά επισκέπτη.
 • Μάθημα 10ο: Επιχειρηματική σχεδίαση αγροτουριστικής μονάδας.